Công bố thông tin tài chính năm 2013

THÔNG TIN CÔNG KHAI CÔNG CHÚNG

(Theo Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

27/7 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2013


I. CÁC THÔNG TIN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG KỲ (2013):


- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

- Bảng cân đối kế toán năm 2013.

   

  

  

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013.

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2013

  II. CÁC THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG:

   1. Tiền lương người lao động:

- Số lượng lao động:  329 người.
- Tiền lương bình quân tháng: 3.600.000 đ

   2. Tiền lương viên chức quản lý:

- Số lượng: 05 người.

- Tiền lương bình quân tháng:  14.000.000 đCác tin khác
     Phụ lục 1C theo thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính Quý II năm 2018
    Phụ lục 1C theo thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính Quý III năm 2018
    Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018
    Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
    Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Mẹ
Sản phẩm
TIN TỨC - SỰ KIỆN
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
Tư vấn 
(08) 38408210
IT 
(08) 38408211
Thống kê truy cập
  Đang online:   25  
  Tổng truy cập:   154809  
CÔNG TY TNHH MTV 27/7 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Add: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Tel: 08 - 38408210 - 38408211 - Fax: 08 - 38408207
Email: office
@27-7.com.vn